logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

827 Словачки језик од традиције ка модерности 6 Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаНационални савет словачке националне мањине, Булевар Михајла Пупина 1/4, Нови Сад
Особа за контактСветлана Золњан, svetlana.zolnjan@rada.org.rs, 063/532-989
АуториСветлана Золњан; Јармила Ходолич; Ана Макишова
РеализаториСветлана Золњан; Јармила Ходолич; Ана Макишова
Општи циљевиПовећане језичке компетенције ученика уз виши ниво писменог изражавања и правилну употребу књижевног језика.
Специфични циљеви Повећана компетенција наставника; правилна употреба књижевног језика; повећана мотивација ученика за писмено изражавање; веће учешће на литерарним конкурсима уз неговање будућих писаца на матерњем језику; повећање језичке компетенције ученика и виши ниво писменог изражавања; издавање школских часописа.
Теме програмаУтицај дијалекта на изражавање у предшколским установама и основним школама са словачким наставним језиком. Писмено изражавање ученика на часовима матерњег језика. Једначење сугласника по звучности у словачком језику – примена у пракси. Умекшавање сугласника у словачком језику: мек – тврд изговор и примена у пракси. Словачка војвођанска књижевност за децу до и од 1945. године. Историја словачких часописа за децу и омладину.
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи.
Број учесника 
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61