logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

828 Употреба информационо-комуникационе технологије у настави Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаНационални савет словачке националне мањине, Булевар Михајла Пупина 1/4, Нови Сад
Особа за контактСветлана Золњан, svetlana.zolnjan@rada.org.rs, 063/532-989
АуториPaedDr. Јанка Хладецка, PhD
РеализаториPaedDr. Јанка Хладецка, PhD; Ушакова Катарина; Светлана Золњан; Мирослава Јакубекова
Општи циљевиПовећати функционалну информатичку писменост запослених у области употребе ИКТ-а и развијати на тај начин њихове кључне компетенције у овој области.
Специфични циљевиУпознати се са системима за обраду електронских података; усвојити основе рада са информацијама и имплементирати их у педагошку праксу; упознати се са савременим трендовима ИКТ-а, модерним материјалним и информатичко-технолошким средствима, њиховим ограничењима и ризицима; упознати се са могућностима електорнске комуникације и како их користити у педагошкој пракси; развијати позитиван став према модерним наставним средствима.
Теме програмаКомуникација путем ИКТ-а
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарaдник у школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (14 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61