logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

829 Употреба рачунара у настави Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаПедагошки завод Војводине, Булевар Михајла Пупина 6 , Нови Сад
Особа за контактСилвија Тапишка, silvija@pzv.org.rs, 021/472-0372, 063/197-9081
АуториМА Силвија Тапишка
РеализаториСилвија Тапишка; Уца Георгета
Општи циљеви Повећање компетенције наставника усвајањем теоријских и практичких знања у области савремених метода и техничко подучавање коришћењем постојећих образовних софтвера помоћу рачунара у настави.
Специфични циљеви Идентификација најефикаснијих индивидуалних начина савладавања наставног садржаја помоћу рачунара; повезаност информатике са другим предметима; примена рачунара за побољшање рада са децом; нове идеје и методе у настави применом рачунара; пружање стручне помоћи запосленима.
Теме програмаОсновни појмови из информатичке технологије. Основе информационих и комуникационих технологија (хардвер, софтвер, познавање основне апликације), периферни уређаји, познавање основа информационих технологија и примера њихове употребе у свакодневном животу, понављање значајних правних аспеката који се односе на заштиту права и заштиту података при рада на рачунару. Примена и коришћење дела пакета Ms Office-a: Ms Word (припрема наставног часа, израда материјала за час, припрема текстова, контролних задатака и додатног наставног материјала за час, штампање); Ms Power Point (припрема мултимедијалног часа, самостално креирање и коришћење видео-презентације за вођење часа кроз израду слајдова и анимацију текстуалних, графичких, видео и аудио записа, укључујући технологију видео-бима); Ms Excel (креирање основне базе података о ученицима/школи; коришћење аритметичке и логичке формуле; креирање табела и графикона); Интернет (проналажење едукативних и креативних садржаја-електронска енциклопедија, електронске књиге, тестови, огледи-коришћење за самосталну примену наставе, савладавање технике слања електронске поште; размена прикупљених података и искустава у настави); Примена и коришћење постојећих образовних софтвера. Outlook express: савладавање технике слања електронске поште. Рад преко сајта www.silvija-informatika.in.rs.
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе - основна школа, наставник предметне наставе - гимназија, наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа, наставник стручних предмета - средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балестке, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник, директор/помоћник директора.
Број учесника 
Трајањетри дана (18 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61