logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

83 Школа толеранције Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, Дамјанићева 2., Кањижа
Особа за контактТатјана Варју Потребић, rckanjiza@kanjiza.rs, 024/874-733, 064/806-2059
АуториГабриела Шароши, професор историје, спец. за менеџмент у образовању, ОШ „Стеван Сремац“, Сента; Атила Перпауер, професор разредне наставе, развојно-диференцирајући педагог, ОШ „Стеван Сремац“, Сента; Оршоља Салкаи, стручни сарадник - педагог, ОШ „Стеван Сремац“, Сента
РеализаториГабриела Шароши, професор историје, спец. за менеџмент у образовању, ОШ „Стеван Сремац“, Сента; Атила Перпауер, професор разредне наставе, развојно-диференцирајући педагог, ОШ „Стеван Сремац“, Сента; Оршоља Салкаи, стручни сарадник - педагог, ОШ „Стеван Сремац“, Сента
Општи циљевиРазвијање сензибилности учесника за рад са децом са посебним потребама.
Специфични циљевиСтицање теоријског знања о људским предрасудама. Сензибилизација учесника на препознавање и разумевање сопствених и туђих емоција, потреба. Развијање способности за сарадњу са окружењем.
Теме програмаТеоријски део - Предавање о људским предрасудама и стереотипијама; Практични део - самосталан рад учесника на задацима на основу инструкције водитеља
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена40 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61