logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

830 Изазови васпитања и образовања у ери дигиталне реалности Компетенцијa: K2
Приоритети:
ИнституцијаOШ „Стари Ковач Ђула“ , Михаља Танчића 2, Стара Моравица
Особа за контактЧерник Илма, csernikilma@gmail.com, 064/228-1411, 064/228-1411
АуториИлма Черник; Илдико Менђан Плетикосић
РеализаториИлма Черник; Илдико Менђан Плетикосић
Општи циљевиЦиљ програма је оснажити просветне раднике у новој улози наставника као организатора наставног процеса.
Специфични циљеви1. Указивање на важност диференцијације у настави. Оспособљавање наставника за диференциран рад са ученицима. 2. Мотивисање наставника за рад помоћу ИКТ-а у настави. Оспособљавање наставника за коришћење одређених ИКТ алатки. 3. Указивање наставницима на начине усвајања вредности у 21. веку. Оспособљавање наставника за идентификацију медијских порука и преношење знања ученицима.
Теме програма1. модул - Промена парадигме у педагогији. Диференцијација у образовно васпитном раду. Одељење као хетерогена група. Модел вишеструке интелигенције по Гарднеру. Блумова таксономија као основа диференциране наставе. Ученик у диференцираној настави. Организацијска питања диференциране наставе. Диференцијација наставног рада са ученицима са посебним потребама. 2. модул - Транзиција улоге наставника, од предавача до фацилитатора. Електронска комуникација са ученицима, колегама и родитељима. Портфолио наставника. Конструкција задатака помоћу ИКТ-а. 3. модул - Васпитање као вредносно оријентисан процес. Улога породице у процесу усвајања вредности. Вредносни систем у информационом друштву. Улога школе у процесу усвајања вредности.
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, стручни сарaдник у школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник).
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61