logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

831 Иновативна образовна решења у интегралној едукацији код ученика из вишеструко маргинализованих група Компетенцијa: K2
Приоритети:
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Штросмајерова 11, Суботица
Особа за контактМарта Такач, office@magister.uns.ac.rs , 024/624-444
Ауторидр Јосип Ивановић; Моника Чапо
Реализаторидр Јосип Ивановић; Моника Чапо; др Јожеф Балаж Фејеш; др Жолт Наместовски
Општи циљевиЦиљ програма је оспособљавање учесника стручног усавршавања за примену иновативних образовних метода и компензацију угроженост код ученика из вишеструко маргинализованих група.
Специфични циљевиСтручно усавршавање пружа преглед о иновативним педагошким решењима која се примењују у образовању угрожених ученика из вишеструко маргинализованих група и обрађује се компаративна едукација, пројект метода, методи драмске педагогије и педагогије доживљаја. Стручно усавршавање треба да допринесе: разумевању и препознавању различитих облика неприхватљивог понашања деце која проистичу из услова живота у породици; овладавању процедура заштите детета у случају веома слабог утицаја породице или окружења у којем дете живи. Програм тежи да оствари циљ промовисања изузетно важне улоге менторског система, односно преглед могућности едукације на бази модела два учитеља као и разумевање модела „студије“.
Теме програмаВеза између успеха у учењу и образовног процеса. Предуслови ефикасног учења. Интеграција и инклузија у школи. Методика учења. Подстицање ученика на активност, кооперативна настава и пројект метода. Локалне иницијативе: менторски програми и ваннаставне активности.
Циљна групаНаставник разредне наставе, стручни сарaдник у школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61