logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

833 Иновативне методе, нови правци – актуелности у образовању (подучавању читања и писања) на језицима националних мањина I Компетенцијa: K2
Приоритети:
ИнституцијаЦентар за методику, Нови Сад, Трг Ференца Фехера 1, Нови Сад
Особа за контактАнамарија Вичек, anamarija.vicek@gmail.com, 021/456-422, 063/572-927
АуториАнамарија Вичек; Ленка Ердељ
РеализаториАнамарија Вичек; Ленка Ердељ; Ева Феди; Чонгор Каса
Општи циљевиПовећање компетенције наставника разредне и предметне наставе (матерњи језик) за коришћење иновативних, креативних метода, материјала, наставних средстава за подучавање предмета матерњи језик.
Специфични циљевиПрепознавање нових потреба у савременом образовању и васпитању на језицима националних мањина; упознавање и самостална израда иновативних метода, наставних средстава и помагала прилагођена специфичним ситуацијама вишејезичног окружења; креативно и иновативно остваривање наставе предмета матерњи језик у оквиру редовне наставе, и ваннаставних активности; примена разних ликовних техника за обраду текста (домаће лектире); примена пројект-метода у настави за реализовање корелације између свих предмета у редовној настави.
Теме програмаI модул: Креативне методе за подстицање језичко-говорног развоја на предшколском и школском узрасту – подстицање усменог (као припреме писменог) изражавања (5 сати). II модул: Развој разумевања прочитаног/слушаног текста са обрадом текста разним техникама ликовне уметности (5 сати). III модул: Иновативне методе за развој разумевања прочитаног текста комбиновано са продукцијом (писањем) новог текста за обраду домаће лектире (5 сати). IV модул: Пројект-метод – приказ примене метода за обраду одређене теме са корелацијом између свих предмета (5 сати). Плус писмени модул: Писмени семинарски рад о одабраној теми (признаје се као 4 радна сата).
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета.
Број учесника30
Трајање 
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61