logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

834 Интеграција деце из вишеструко маргинализованих група, санирање едукативних проблема Компетенцијa: K2
Приоритети:
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Штросмајерова 11, Суботица
Особа за контактМарта Такач, office@magister.uns.ac.rs, 024/624-444
Ауторидр Јосип Лепеш; Агнеш Багањ
Реализаторидр Јосип Лепеш; Агнеш Багањ; Изабела Такач; др Норберт Сич
Општи циљевиЦиљ програма је упознавање учесника стручног усавршавања са основним принципима праведности, равноправности и међусобном повезаношћу ових појава.
Специфични циљевиЦиљ је упознавање учесника са процесом формирања ставова према деци из вишеструко маргинализованих група, указивање на улогу и могућности школе и учитеља у бављењу са оваквим проблемима. Преглед сазнања о социјалној угрожености, о сиромаштву, о предрасудама формираним према особама која се налазе у маргинализованим групама становништва као и о њиховим тешкоћама (са посебним освртом на проблеме ромске мањине) и о глобалној повезаности ових појава са школским неуспехом. Истакнути циљ програма је да се уоче могућности примене стечених знања у школи и упознавање са досадашњим резултатима истраживања.
Теме програмаУвод. Повезаност сиромаштва, степен школовања и припадност маргинализованим групама. Педагошки аспекти вишеструке маргинализације. Школска селекција, сегрегација. Покушаји искорењивања сегрегације на нивоу државе и на нивоу локалне заједнице. Десегрегација и проблеми који прате процес десегрегације. Стереотипи, предрасуде, дискриминација, идентитет, мултикултурализам.
Циљна групаНаставник разредне наставе, стручни сарaдник у школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61