logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

836 Коцкица, картe, уже, падобран - игре у разреду Компетенцијa: K2
Приоритети:
ИнституцијаУдружење организатора слободних активности, Београдска 10, Стара Моравица
Особа за контактСаболч Бешњи, besnji@katalizator.edu.rs, 063/723-4779
АуториСаболч Бешњи
РеализаториСаболч Бешњи; Акош Тојзан; Кристина Чаби Секач; Золтан Секач
Општи циљевиПодизање дидактичко-методичких нивоа знања за предмет који се предаје и друге активности.
Специфични циљевиУпознати циљну групу са предностима примене игара у разреду и ван њега; савладавање теоријског и практичног дела педагогије игара; предочавање стручног знања са којим су, ради постизања својих педагошких циљева, способни да самостално креирају, планирају, организују и остварују комплетан блок игара; примена различитих метода, техника и облика рада у наставном процесу ради подизања ефикасности.
Теме програмаИгре које се примењују у оквиру наставе и ван школе. Састављање документације игара.
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарaдник у школи сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора.
Број учесника 
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61