logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

837 Креативна радионица језичких игара за учење српског као нематерњег и страног језика Компетенцијa: K2
Приоритети:
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању , Дамјанићева бр 2, Кањижа
Особа за контактТатјана Варју Потребић, rckanjiza@kanjiza.rs, 024/874-733
АуториАндреа Видовић; Соња Аџић
РеализаториАндреа Видовић; Соња Аџић
Општи циљевиОспособљавање наставника за савремене методе рада и побољшавање степена остварености наставних циљева.
Специфични циљевиУсвајање технике разбијања монотоније на часовима језика. Обогаћивање репертоара технике са иновативним методама рада у усвајању језика друштвене средине и страних језика.
Теме програма Kратка анализа правилника о наставном плану и програму и глобалног плана српског као нематерњег од 1. до 4. разреда. Зajeднички eврoпски oквир зa учeњe, нaстaву и oцeњивaњe jeзикa. Разговор о досад коришћеним методама и играма на часу. Стилови учења. Дуготрајна меморија. Наставна средства у учењу српског као нематерњег језика. Речник ученика. Радни листови. Обрада текста или песме. Разумевање граматичких правила. Драматизација у служби учења. Два примера добре праксе. Класичне друштвене игре као средство у настави.
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник).
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61