logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

838 Мотивација за учењем код ученика из вишеструко маргинализованих група Компетенцијa: K2
Приоритети:
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику , Штросмајерова 11, Суботица
Особа за контактМарта Такач, office@magister.uns.ac.rs, 024/624-444
Ауторидр Јосип Ивановић; Беата Грабовац
Реализаторидр Јосип Ивановић; Беата Грабовац; др Агнеш Демут; др Беата Сенци-Велкеј
Општи циљевиЦиљ програма је проширивање базе знања учесника са мотивацијом према учењу код ученика из вишеструко маргинализованих група.
Специфични циљевиИстиче се циљ који се дефинише у интерпретацији појава које су повезане са феноменом мотивације. Због опширније прегледности програм треба да омогући преглед главних теорија мотивације, фактора који утичу на мотивацију и могућностима развијања исте. Могућности развијања мотивације за учење су интерпретиране у контексту формирања радних навика које треба да елеминишу негативно наслеђе из социјалне средине где живе ученици. Надограђујући се на теоријске основе и на презентирана добра искуства учесници ће у својим школама припремити свој програм са циљем да повећају степен мотивације за учењем код деце из вишеструко маргинализованих група.
Теме програмаЗначај и интерпретације мотивације за учење. Мотивација на школском часу. Класичне теорије мотивације. Утицај социјалне средина на развој мотивације за учењем. Културолошке разлике у мотивацији за учење. Веза између мотивације за учење и маргинализованости. Развијање мотива.
Циљна групаНаставник разредне наставе, стручни сарaдник у школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора.
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61