logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

841 Учење да се учи и развијање мотивације за учење Компетенцијa: K2
Приоритети:
ИнституцијаАгенција „Archimedes“ , Арпадова 9, Сента
Особа за контактВлатко Петровић, tisapart@open.telekom.rs, 024/815-646
АуториВлатко Петровић; Илдико Фаркаш
РеализаториВлатко Петровић; Илдико Фаркаш
Општи циљевиЈачање компетенција наставника за учење да се учи и развијање мотивације за учењем.
Специфични циљевиСтицање знања, усвајање нових информација и развијање способности наставника за оспособљавање ученика за учење учења и развијање мотивације за учењем.
Теме програмаУчење учења. Читање. Начини и технике памћења. Резултати учења. Мотивација за учење. Спољни извори мотивације. Мотивација у циљно-вођеном учењу. Предрасуде и снага хумора.
Циљна групаНаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарaдник у школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора.
Број учесника 
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61