logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

842 Хајмо на квиз! Компетенцијa: K2
Приоритети:
ИнституцијаУдружење организатора слободних активности, Београдска 10, Стара Моравица
Особа за контактСаболч Бешњи, besnji@katalizator.edu.rs, 063/723-4779
АуториСаболч Бешњи
РеализаториСаболч Бешњи; Акош Тојзан; Кристина Чаби Секач; Золтан Секач
Општи циљевиПроширивање дидактичко-методичког знања наставног особља путем успешне примене квиза у наставном процесу.
Специфични циљевиПоказати конкретне и применљиве облике организовања квиза уз помоћ којих лако могу повећати заинтересованост и ангажованост ђака у извођењу приредби или у понављању градива; упознавати учеснике са елементима организовања квиза; указати на конкретне примере примене квиза ради постизања одређених педагошко-васпитних циљева; стицање вештине креирања и преобликовања квизова.
Теме програмаКвиз за сакупљање жетона. Интелектуални квиз. Савладавање препрека кроз игру и игре истраге. Квиз покрета. Типови пропратних програма. Састављање квиза на креативан начин. Ноћни квиз. Основе организовања квиза.
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарaдник у школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора.
Број учесника 
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61