logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

843 Хрватски и српски језик у контакту Компетенцијa: K2
Приоритети:
ИнституцијаУдружење „Млади и игра“, АМТ 18/2-4, Суботица
Особа за контактмр Миланка Станкић, milankalj@yahoo.com, 024/541-942, 063/856-9323
АуториМиланка Станкић
РеализаториМиланка Станкић; Станислава Стантић-Прћић
Општи циљевиНеговање хрватског језика као језика мањине у школама на територији Републике Србије и оспособљавање ученика за несметану комуникацију и наставак школовања на хрватском језику.
Специфични циљевиУспоставити корелацију између хрватског и српског језика на фонетско-фонолошком, морфолошком, лексичком и синтаксичком нивоу и историјском наслеђу (старословенском језику). Успостављање сарадње са славистичким факултетима у окружењу ради трансфера знања и стручног усавршавања наставника на научном нивоу. Оспособљавање ученика за продуктивно владање српским и хрватским језиком у оквиру сложенијих језичких структура. Упознавање наставника са савременом хрватском и српском књижевношћу за децу.
Теме програма Старословенско наслеђе. Фонетске, фонолошке, морфолошке, лексичке и синтаксичке особине хрватског и српског језика. Књижевност за децу и њено тумачење.
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне).
Број учесника30
Трајање 
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61