logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

844 Где настају чуда - педагогија искуства (емпиријска едукација) Компетенцијa: K3
Приоритети:
ИнституцијаУдружење организатора слободних активности, Београдска 10, Стара Моравица
Особа за контактСаболч Бешњи, besnji@katalizator.edu.rs, 063/723-4779
АуториСаболч Бешњи
РеализаториСаболч Бешњи; Акош Тојзан; Кристина Чаби Секач; Золтан Секач
Општи циљевиУпознавање са теоретским и практичним примерима и предностима примене педагогије искуства у школи и ван ње.
Специфични циљевиОснаживање учесника за: извођење активности и радионица у складу са принципима педагогије искуства; ангажовање свих ученика уважавајући њихову индивидуалност и прихватајући их као личности у развоју; подизање самопоуздања и самопоштовања код ученика; развијање креативности и подстицање ученика на иницијативу.
Теме програмаОснове педагогије искуства приказане кроз игре за решавање проблемских ситуација и за развијање кооперативности. Циклус учења путем искуства. Зона учења. Могућности примене педагогије искуства. Начин и техника евалуације искуствено педагошких активности. Преглед ризика, поступци, припрема на екстремне ситуације. Вођење искуствено педагошких активности (планирање, организовање, улога фацилитатора). Начини и значај вођења документације игара и активности. Педагогија искуства.
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарaдник у школи сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора.
Број учесника 
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61