logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

846 Драмске игре и глума у школи Компетенцијa: K3
Приоритети:
ИнституцијаЗавод за културу војвођанских Мађара, Поштанска 18, Сента
Особа за контактАндреа Хајверт Лоди, аndrea@vmmi.org, 062/849-6029
АуториAндреа Хајверт Лоди
РеализаториИмелда Вереш; Атила Меш; Маргарета Табороши; Моника Мачаи; Агнеш Фекете; Андреа Хајверт Лоди
Општи циљевиЦиљ обуке је унапређивање методолошког знања, неопходног за остваривање школских приредби, представа и стицање сопственог искуства кроз драмске игре.
Специфични циљевиПрограм у оквиру уметничког образовања упознаје учеснике са вежбама и методолошким принципима који припадају драмској педагогији. Учесници ће, поред методологије припреме и реализације школских приредби и представа, стећи искуство са којим ће и сами постати отворенији, флексибилнији и ближи деци. Коришћење стеченог знања ће помоћи у развијању креативности и емоционалне интелигенције деце, као и у ублажавању агресије. Драмска педагогија, помоћу вежби и игара помаже у доживљавању стварности, у очувању памћења, развоју пажње, упознавању са уметничком слободом а поред свега тога помаже развој групе и појединца.
Теме програмаВежбе из драмских игара и глуме. Заједничка драматизација. Свечана приредба у школи.
Циљна групаНаставници разредне наставе, наставници предметне наставе – основна школа, наставници изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи.
Број учесника 
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61