logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

847 Драмски елементи и технике у методологији наставе Компетенцијa: K3
Приоритети:
ИнституцијаНационални савет словачке националне мањине, Булевар Михајла Пупина 1/4, Нови Сад
Особа за контактСветлана Золњан, svetlana.zolnjan@rada.org.rs, 021/774-015, 063/532-989
АуториАна Ковар; Кристина Шустер
РеализаториЈан Макан; Ана Ковар; Мирослав Фабри; Милина Флориан; Ружена Шимоњи Чернак; Кристина Шустер
Општи циљевиДопринос квалитету извођења наставе увођењем драмских метода и техника у начинима реализације, презентовања, као и вредновања свакодневних наставних јединица. Очување и побољшање дечије позоришне делатности Словака у Војводини.
Специфични циљевиПрезентација метода и техника, које се користе у раду на припреми драмских/позоришних пројеката, као и конкретан радионичарски рад, свих учесника обуке. Драмске методе увести у редовне начине свакодневне наставе у школама-(развијање: естетско/уметничких способности-интерпретационе способности, креативност, игра у роли, импровизација у ситуацији, осећај за уметност; развијати: знање о човеку, односима, проблемима, из области психологије, социологије, културе; развијати моторне и комуникативне способности, концентрацију, мисаоне операције и логичко мишљење, машту, емотивност, самопоуздање, способност промене и адаптације,трансфер наученог у живот мимо школских часова).
Теме програмаОпште информације о драмским методама и техникама у настави. Развијање моторних, интерпретационих и естетско-уметничких способности. Поспешивање креативности. Игра у роли. Импровизација у конкретним ситуацијама. Поспешивање маштања. Како код ученика развијати и поспешивати емотивност, самопоуздање, способност промене и адаптације. Трансфер наученог у живот мимо школских часова.
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија.
Број учесника15
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61