logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

849 Ка инклузивном образовању Компетенцијa: K3
Приоритети:
ИнституцијаНационални савет словачке националне мањине, Булевар Михајла Пупина 1/4, Нови Сад
Особа за контактСветлана Золњан, svetlana.zolnjan@rada.org.rs, 021/774-015, 063/532-989
Аутори Мариа Козликова
РеализаториМариа Козликова; Магдалена Лабудова
Општи циљевиСтицање и унапређивање професионалне компетенције наставног кадра за ефикасно образовање ученика са инвалидитетом који су интегрисани у школе.
Специфични циљевиУсвојити знања и вештине за процену образовних потреба ученика са сметњама у развоју; научити правила и спровођење педагошке дијагностике и њено коришћење у образовању ове групе ученика; побољшати способност праћења проблема образовања и сарадња са саветовалиштима, стручним тимовима; стицање знања о безбедносним условима за образовање ученика са сметњама у развоју; стицање основних знања о раду са ученицима са различитим врстама инвалидитета, недостацима и сметњама и о пружању свеобухватне неге ученицима са инвалидитетом; знати и моћи користити неке специфичне методе рада са ученицима са сметњама у развоју; оспособити се за креирање и спровођење индивидуалних образовних програма или планова; знати основна правила комуникације са правним старатељима детета; активна примена примера добре праксе полазника.
Теме програмаПрава и обавезе инклузије. Специфичне методе и форме рада са ученицима са посебним потребама.
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61