logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

850 Ка школи спремној да прими Компетенцијa: K3
Приоритети:
ИнституцијаЦентар '''Живети усправно'', Исе Бајића 6, Нови Сад
Особа за контактМишко Шекуларац, mishkosh@gmail.com, 021/424-291, 064/157-9878
АуториМишко Шекуларац; Милица Мима Ружичић Новковић
РеализаториМишко Шекуларац; Милица Мима Ружичић Новковић; Никола Ковачић; Биљана Радусин
Општи циљевиУпознавање са начином функционисања деце са аутизмом и усвајање метода њиховог васпитања, образовања и подстицања способности.
Специфични циљевиУказивање на значај става просветних радника на успешност рада са децом са аутизмом и сарадње са родитељима. Препознавање начина учења и фактора развоја говора, језика и комуникације. Усвајање вештина потребних за препознавање дететових снага и слабости и препознавање њихове улоге у креирању педагошког профила и ИОП-а. Информисање о основама инвалидности и регулативом у овој области.
Теме програмаПредрасуде о аутизму. Начин функционисања и капацитети личности детета са аутизмом. Перцепција и начини учења код деце са аутизмом у циљу прилагођавања процеса васпитања и образовања. Технике у процесу усвајања знања код деце са аутизмом. Значај вербалне и невербалне комуникације и комуникације групе за васпитно образовни рад. Моделима партнерског односа просветни радници – родитељи. Основе ивалидности, регулатива и предуслови за инклузивно образовање. Терминологија инвалидности.
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарaдник у школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора.
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61