logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

854 Почињемо игру! Примена игара у васпитању и образовању у онлајн-форми Компетенцијa: K3
Приоритети:
ИнституцијаУдружење организатора слободних активности, Београдска 10, Стара Моравица
Особа за контактСаболч Бешњи, besnji@katalizator.edu.rs, 063/723-4779
АуториСаболч Бешњи
РеализаториСаболч Бешњи; Акош Тојзан; Кристина Чаби Секач; Золтан Секач
Општи циљевиРазвој нових методичких средстава. Проширивање педагошких и методичких игара и подстицање педагога да искористе могућности које оне пружају. Стварање платформе где учесници могу да формирају активну стручну заједницу.
Специфични циљевиУпознавање учесника са применом игара у оквиру образовно-васпитних циљева. Упознавање учесника са конкретним примерима игара и различитим могућностима примене ради постизања едукативних циљева.
Теме програмаОдређивање педагошких циљева. Добра оквирна прича. Принцип добровољности. Принцип постепености. Значај коришћења простора. Спречавање несретних случајева и сигурност. Развијање способности вођења игре. Метод креативног креирања игара. Израда документације игре, састављање збирке игара. Стицање искуства – вођење игре. Анализирање. Размишљање у процесу.
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарaдник у школи сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора.
Број учесника 
Трајање24 сата (минимум 55 дана) (24 бода)
ЕлектронскиДа
Цена 
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61