logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

855 Равноправни на тржишту рада – каријерно вођење и саветовање у средњој школи Компетенцијa: K3
Приоритети:
ИнституцијаУдружење „Коцка“, Патријарха Чарнојевића 14, Нови Сад
Особа за контактАна Петрович, officekocka@gmail.com, 063/863-7448
АуториМарина Илеш; Maja Бранковић Ђундић
РеализаториМаша Митровић; Бојана Драгутиновић; Марина Илеш; Maja Бранковић Ђундић
Општи циљевиУнапређивање капацитета средњошколских установа за каријерно саветовање ученика, а посебно ученица како би се омогућила њихова лакша интеграција и положај на тржишту рада.
Специфични циљевиОбезбеђивање подршке средњим школама на територији АП Војводине за имплементацију законског и стратешког оквира у области каријерног вођења и саветовања и родне равноправности. Повећање разумевања наставника и стручног особља у средњим школама о утицају родних улога и стереотипа на избор занимања, каријеру и положај на тржишту рада жена и мушкараца. Унапређивање компетенција наставника и наставног особља средњих школа на територији АП Војводине за каријерно саветовање и информисање учениника/ца за успешан излазак на тржиште рада. Подршка успостављању система квалитетних услуга за ученике и ученице у средњима школама из домена запошљавања и каријерног саветовања.
Теме програмаПојам каријере и каријерног вођења и саветовања. Значај каријерног вођења и саветовања за родну равноправност. Непосредан рад тимова за каријерно вођење и саветовање. Каријерно саветовање у средњим школама. Методе и технике рада каријерних саветника у средњим школама. Облици дискриминације на тржишту рада и заштита права. Изградња локалних партнерстава. Развијање планова рада тимова за каријерно саветовање и вођење у средњим школама.
Циљна групаНаставник предметне наставе-гимназија, наставник општеобразовних предмета – у средњој стручној школи, наставник стручних предмета-средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи.
Број учесника20
Трајањедва дана (14 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61