logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

856 „Вук или јагње?“ Приступ агресији и пружање помоћи жртвама и извршиоцима насиља Компетенцијa: K4
Приоритети:
ИнституцијаУдружење организатора слободних активности, Београдска 10, Стара Моравица
Особа за контактСаболч Бешњи, besnji@katalizator.edu.rs, 063/723-4779
АуториСаболч Бешњи; Жолт Балаж Мајор
РеализаториСаболч Бешњи; Жолт Балаж Мајор
Општи циљевиСтицање вештина добре комуникације ради спречавања насиља и ублажавања последица агресивног понашања ученика пружањем теоретског и практичног знања.
Специфични циљевиУчесници треба да: побољшају свој однос према агресији мењањем својих приступа и проширивањем знања; развијају компетенцију емпатије и комуникацијских вештина да би могли лакше схватити друге и на ефикасан начин тумачити свој став; упознају важност, облике и садржаје сарадње са родитељима и другим партнерима у интересу смањивања насиља; јачају међусобно поверење у заједничком раду у интересу ученика; упознају психодинамику агресије, процес формирања личности агресора, односе између агресора и злостављеног ђака; благовремено препознавања тенденције; упознају начине и технике пружања помоћи у превазилажењу ситуације.
Теме програмаСвакодневно гледиште психологије. Aгресија. Разумевање и помоћ агресору I+ II. Специјална комуникација са агресором. Самоспознаја као основ пружања помоћи. Самопоузданост, поверење, стручно уверење. Продубљивање наученог.
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарaдник у школи сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора.
Број учесника 
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61