logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

858 Технике успешне комуникације Компетенцијa: K4
Приоритети:
ИнституцијаАгенција „Archimedes“ , Арпадова 9, Сента
Особа за контактВлатко Петровић, tisapart@open.telekom.rs, 024/815-646
АуториВлатко Петровић; Илдико Фаркаш
РеализаториВлатко Петровић; Илдико Фаркаш
Општи циљевиПримена техника успешне педагошке комуникације у основним и средњим школама у циљу унапређивања комуникације и сарадње у наставно-образовном процесу.
Специфични циљевиСтицање знања, усвајање нових информација и развијање способности наставника за практичну примену техника успешне педагошке комуникације, у циљу унапређивања комуникације и сарадње у наставно-образовном процесу.
Теме програмаПојам, карактеристике и структура педагошке комуникације; педагошка комуникација у малим групама; вербална комуникација; вербалне сметње у комуникацији; појам и функције невербалне комуникације; типови невербалних сигнала. Персонално насупрот групном; персоналне карактеристике и функционисање групе; ставови о комуникацији; од индивидуалних норми и улога ка групним; групна кохезија; комуникациона мрежа; изградња тима. Појам лидерства; однос лидера према чланству групе; дужности вође; вођење дискусије; подршка напредовању групе. Технике комуникације; постизање консензуса; техника ризика; зуј-групе; бреинсторминг; бура записа; електронски бреинсторминг; облици дискусије; доношење одлука у групама.
Циљна групаНаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарaдник у школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора.
Број учесника 
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61