logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

86 Алтернатива насиљу Компетенцијa: K4
Приоритети: 6
ИнституцијаДруштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМилена Жерјал, drustvouciteljabg@gmail.com, 011/324-5385, 064/864-5479
АуториЈелисавета Вилотић, школски психолог, ОШ „Дринка Павловић”, Београд; Невенка Крагуљац, педагог, педагошки саветник, ОШ „Филип Филиповић”, Београд
РеализаториЈелисавета Вилотић, школски психолог, ОШ „Дринка Павловић" Београд; Невенка Крагуљац, педагог, педагошки саветник, ОШ „Филип Филиповић”, Београд; др Мирјана Радовановић, дечији педијатар, ДЗ „Стари град”, Београд; Нада Цвијановић, социјална радница, Црвени крст, Нови Београд
Општи циљевиСмањење насилне комуникације на релацијама наставник-ученик-родитељ. Повећање сазнања за откривање различитих одговора/реакција у конфликтним ситуацијама.
Специфични циљевиПодстицање активног слушања без пресуђивања и стварање асертивне стратегије као алтернативе насиљу. Идентификација могућег конфликта у школи, породици и вежбање практичних и адекватних одговора.
Теме програмаКонфликти, нивои конфликата; Моја позиција у конфликту; Добра и професионална комуникација; Асертивност; Решавање конкретног конфликта; Манифестације одређеног узраста /у зависности потреба учесника семинара; Осврт на садржаје првог дана; Тешке ситуације ефикасни одговори и решења; Методе помирења; Електронско насиље; Израда пограма који доприноси смањењу насиља у школи
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена је 66 000 дин., плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61