logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

863 Народна традиција у пракси Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, Ужице
Особа за контактВладо Максимовић, rcentar1@open.telekom.rs, 031/512-580, 062/808-6751
АуториМиланка Павловић, професор разредне наставе, ОШ „Мито Игумановић“ Косјерић
РеализаториМиланка Павловић, професор разредне наставе, ОШ „Мито Игумановић“ Косјерић; Добрила Матијевић, професор разредне наставе, ОШ „Мито Игумановић“ Косјерић
Општи циљевиПодстицање истраживачког рада наставника/васпитача сталном разменом информација у циљу што боље спознаје садржаја локалне традицијске културе. Подстицање партнерства родитеља и школе, укључујући ширу заједницу и користећи ресурсе окружења.
Специфични циљевиСхватање важности непосредног повезивања носећих тема Народне традиције са темама у оквиру обавезних наставних предмета/усмерених активности: Српски(матерњи) језик/ Развој говора и Припрема за почетно читање и писање; Природа и друштво(Свет око нас)/Упознавање природне и друштвене средине; Музичка култура и Ликовна култура. Оригиналним идејама, реализованим у сопственој и пракси других подстаћи наставнике и васпитаче да, поштујући локални идентитет и традицију, делују креативно, а блиско деци, на пољу јачања свести о значају неговања народне традиције. Указивање на значај и вредност организовања изложби/приредби са децом током године, али и сарадњу са окружењем.
Теме програмаПроучавање садржаја изборног предмета Народна традиција/ Елементарно проучавање народне традиције у предшколском узрасту; Упознавање и начин обраде садржаја из народне традиције; Начини упознавања и очувања народне традиције; Изучавајући народну традицију до боље сарадње породицом и локалним окружењем
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (11 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 30 000 динара (нето).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61