logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

868 Ученици промишљају, а ви? Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење грађана за демократију и цивилно обрзовање „Грађанске иницијативе”, Трг Николе Пашића 9/2/9, Београд
Особа за контактЂурђа Ђукић, djurdja@gradjanske.org, 011/339-8637, 060/362-4006
АуториАуторство програма „Делиберација о демократија” припада трима организацијама које раде на унапређењу наствничких и ученичких компетенција у САД и свету: Фондација за уставно право из Чикага, Фондација за уставно право из Лос Анђелеса и Улично право из Силвер спринга. Фондација за уставно право из Чикага (ЦРФЦ) (www.crfc.org ) помаже школама да код ученика/ца развијају вештине критичког мишљења и да као грађани/ке одговорно предузимају активности. ЦРФЦ је један од лидера у дизајнирању и имплементирању образовних програма за квалитетну примену права у основним и средњим школама, како за ученике, тако и за њихове наставнике. Фондација за уставно право из Лос Анђелеса ( www.crf-usa.org ) јесте организација фокусирана на заједницу и повећена образовању младих људи у САД о важности грађанског учешћа у демократском друштву. Улично право из Силвер спринга, САД је непрофитна организација већ 40 година посвећена организовању партиципаторне, практичне обуке о закону, демократији и људским правила. Њихова основна идеја је да се кроз организациону филозофију и програме људи оснажују да трансформишу демократске идеале у грађанску активност ( www.streetlaw.org ). Три водеће организације на плану образовања за демократско грађанство су заједно развиле програм Делиберације о демократији заснован на структурисаној академоској контраверзи адаптираној за узраст ученика/ца. Програмом се наставници и ученици подстичу да разговарају о важним друштвеним феноменима на аргументован и толерантан начин. Методологија све учеснике промишљања ставља у ситуацију да размишљају и на начин који је супротан њиховом личном опредељењу, што омогућава бољу комуникацију и дијалог заснован на поштовању различитог. Програм је подржао Департмент за образовање САД. Три наведене организације су у периоду од 2004-20. године укључиле 400 наставника и више од 20. 000 ученика у Европи, Азији, Јужној и Северној Америци. Програм су користили ученици у Србији, више од 3000 ученика је промишљало, а теме су биле: Малолетничко правосуђе, Мањине у демократији, Породично насиље, Видео надзор, Полицијски час за малолетнике, Глобална промена климе, Србија у Европској унији, Нулта толеранција према насиљу у школи, Сајбер злостављање, Корупција, Насилне видео игрице, Обавезан излазак на изборе, Слобода изражавања, Еутаназија, Злочин и казна, Нулта толеранција према насиљу у школама. Поред Србије, програм је спроведен у Хрватској и у Македонији. Према евалуацији програма, ученици и ученице сматрају да је једна од највећих добити часова промишљања што су оспособлени да искажу своје мишљење јавно, користе аргументе и организују активности које воде ка одлукама корисним за њихову локалну и ширу заједницу.
РеализаториТатјана Матијаш, професорка грађанског васпитања, Саобраћајно-техничка школа Земун; Нада Бањанин Ђуричић, професорка социологије, Железничка техничка школа, Београд; Драгана Ђурић, професорка психологије, Гимназија и Медицинска школа, Ужице; Мелита Ранђеловић, стручна сарадница, педагог, професорка грађанског васпитања, Друга економска школа, Београд; Јелена Колунџија, професорка социологије и устава и права грађана, Друга економска школа, Београд; Весна Штбић, професорка социологије и устава и права грађана, Електротехничка школа „Никола Тесла“, Београд; Жељка Николов, професорка социологије и устава и права грађана, Медицинска школа Звездара, Београд
Општи циљевиУнапређење учења и наставе о демократији и демократским принципима, побољшање квалитета грађанског образовања и подстицање ангажовања ученика/ца као активних грађана кроз слободно изражавање идеја.
Специфични циљевиПримена методе промишљања у оквиру методе структуриране академске контроверзе на редовним часовима. Развијање вештина критичког читања и разумевања текста у циљу заступања сопствених увида/ставова ученика. Повећавање ученичког разумевања ширег контекста проблема у друштву и успоставаљање везе са садржајима релевантним за промишљани проблем. Развијање свести ученика о личној одговорности за исказане аргументе и донету одлуку. Развој ученичких способности слушања, уважавања супротиних аргумената, толеранције.
Теме програмаДефинисање промишљања и структуриране академске контроверзе; Промишљање на дату тему; Промишљање/ критичко читање текста и критичко мишљење; Зашто је сваки корак у промишљању важан; Шта чини добро промишљање; Промишљање и одговорности актера у друштву; Како припремити ученике/це за промишљање; Наставникова прирпема за промишљање; Ученици као актери у заједници; Вештине успешног наставника
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника28
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена192 000 динара је цена дводневног семинара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61