logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

869 Образовање и учење одраслих Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво андрагога Србије, Чика Љубина 18-20, Београд
Особа за контактЈасмина Марковић Белић, das@andragog.org, 064/172-4977
Ауторипроф. др Снежана Медић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Шефика Алибабић-Хоџић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Миомир Деспотовић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; доц. др Катарина Поповић, доцент Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Маја Максимовић, асистент Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Мирјана Милановић, руководилац Групе за образовање одраслих Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање и образовање одраслих
Реализаторидоц. др Виолета Орловић Ловрен, доцент Филозофског факултету Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; др Зорица Милошевић, асистент Филозофског факултету Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; мр Јован Миљковић, асистент Филозофског факултету Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Кристина Пекеч, асистент Филозофског факултету Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Бојана Радујко, стручни сарадник, секретар Одељења за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет Универзитет у Београду; др Хајдана Гломазић, истраживач сарадник Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду; Наташа Пјевић, референт пројеката, Друштво за образовање одраслих, Београд; Јелена Ковачевић, сарадник Друштва андрагога Србије, Београд; Наталија Милошевић, сарадник Друштва андрагога Србије, Београд; Ана Маленовић, реализатор едукативних и рекреативних садржаја за децу, одрасле и особе у трећем добу, Удружење "Едукативно рекреативни центар МОВИМИЕНТО", Београд; Дубравка Михајловић, Истраживач приправник, Филозофског факултету Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију
Општи циљевиРазумевање образовања одраслих као друштвеног и индивидуалног феномена Упознавање са теоријама учења одраслих и разумевање њихових дидактичких импликација на процес образовања и учења одраслих Разумевање особености, мотива и баријера учења одраслих
Специфични циљевиСпецифични циљеви програма односе се на оспособљавање полазника за припрему, организацију, реализацију и евалуацију програма образовања одраслих засновано на разумевању: 1. теорије и концепције образовања одраслих 2. филозофије и концепције целоживотног учења 3. видова и подручја образовања одраслих 4. друштвених и индивидуалних потреба и интереса за образовање одраслих 5. феномена партиципације у образовању одраслих 6. политичког, легислативног и финансијског оквира образовања одраслих 7. концепта професионализације у образовању одраслих 8. теорија учења, типова знања и њихових дидактичких импликација на процес учења и образовања одраслих 9. мотива и баријера учења одраслих
Теме програма0.Увод у програм и упознавање учесника 1.Kарактеристике образовања одраслих 1. Теоријске основе учења одраслих 2. Типови знања 3. Особености учења одраслих 1. Мотивација за учење 2. Дидактичке рефлексије теорија учења на образовање и учење одраслих Затварање семинара и рекапитулација наученог
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаУ организацији школе за групу од 20 учесника цена је 145.000, урачунато: 80.000 - бруто плата 2 предвача (нето 10.000 по дану) 50.000 – путни трошак, 6 ноћења и 12 оброка за 2 предавача 15.000 - радни и модерацијски материјал У организацији ДАСа за групу од 20 учесника цена је 180.000, урачунато: 80.000 - бруто плата 2 предвача (нето 10.000 по дану) 15.000 - радни материјал за учеснике и модерацијски материјал 60.000 – 60 лаких оброка и 120 освежења - кафа и вода за учеснике 25.000 – сала за рад
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61