logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

87 Асертивном комуникацијом до успеха Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-62
АуториВесна Узелац, школски педагог, ЕГШ „Никола Тесла“ Зрењанин
РеализаториВесна Узелац, школски педагог, ЕГШ „Никола Тесла“ Зрењанин; Смиљана Берар, школски психолог, ЕГШ „Никола Тесла“ Зрењанин
Општи циљевиОспособљавање наставника за примену асертивне комуникације као начина изграђивања ауторитета у раду са ученицима, родитељима и колегама.
Специфични циљевиРазвијање способности за конструктивно решавање конфликата, редуковање пасивног и агресивног понашања у корист асертивног, разумевање и прихватање својих асертивних права, јачање толеранције на непријатност, јачање самопоуздања и одговорности, развијање веће осетљивости и разумевања за друге и развијање комуникацијских и других вештина и развијање способности за асертивно понашање у проблем ситуацијама.
Теме програмаПојам асертивности и разумевање предности асертивне у односу на остале стилове комуникације; Асертивна права изначај њихове примене у комуникацији; Типови асертивне комуникације и асертивне технике за избегавање манипулације; Начин упућивања критике и конструктиван начин решавања конфликата; Важност похвала за постизање успеха у васпитно-образовном раду
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 20 000 дин. нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61