logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

870 Методе образовања одраслих Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво андрагога Србије, Чика Љубина 18-20, Београд
Особа за контактЈасмина Марковић Белић, das@andragog.org, 064/172-4977
Ауторипроф. др Снежана Медић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Шефика Алибабић-Хоџић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Миомир Деспотовић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; доц. др Катарина Поповић, доцент Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Маја Максимовић, асистент Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Мирјана Милановић, руководилац Групе за образовање одраслих Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање и образовање одраслих
Реализаторидоц. др Виолета Орловић Ловрен, доцент Филозофског факултету Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; др Зорица Милошевић, асистент Филозофског факултету Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; мр Јован Миљковић, асистент Филозофског факултету Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Кристина Пекеч, асистент Филозофског факултету Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Бојана Радујко, стручни сарадник, секретар Одељења за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет Универзитет у Београду; др Хајдана Гломазић, истраживач сарадник Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду; Наташа Пјевић, референт пројеката, Друштво за образовање одраслих, Београд; Јелена Ковачевић, сарадник Друштва андрагога Србије, Београд; Наталија Милошевић, сарадник Друштва андрагога Србије, Београд; Ана Маленовић, реализатор едукативних и рекреативних садржаја за децу, одрасле и особе у трећем добу, Удружење "Едукативно рекреативни центар МОВИМИЕНТО", Београд; Дубравка Михајловић, Истраживач приправник, Филозофског факултету Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију
Општи циљевиПолазници који су завршили програм успешно примењују различите методе за образовање одраслих у функцији унапређења ефикасности учења циљне групе
Специфични циљевиПолазници који су завршили програм: - познају широки спектар метода за образовање одраслих, њихове предности и недостатке, ограничења и могућности; - врше избор методе које одговараји постављеном циљу и конкретној ситуацији у свим фазама курса, како би постигли одрживи успех учења; - врше избор метода у складу са предметом и подручјем рада; - врше избор методе које одговарају њиховој циљној групи; - осмишљавају дидактичко-методичо поступање тако да поспешује активно учешће учесника; - успешно примењују широк, разноврстан спектар метода; - прилагођавају методе специфичној области у којој раде/предају и врше дидактички трансфер
Теме програма1. Типологија метода 2.Употреба медија и материјала за учење 3. Методе увођења у активност 1. Методе за пренос информација и садржаја 2. Методе групног рада 3. Методе индивидуалног рада 1.Методе социјалног и искуственог учења 2.Методе модерације 3. Методе интеграције и евалуације образовног процеса
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаУ организацији школе за групу од 20 учесника цена је 145.000, урачунато: 80.000 - бруто плата 2 предвача (нето 10.000 по дану) 50.000 – путни трошак, 6 ноћења и 12 оброка за 2 предавача 15.000 - радни и модерацијски материјал У организацији ДАСа за групу од 20 учесника цена је 180.000, урачунато: 80.000 - бруто плата 2 предвача (нето 10.000 по дану) 15.000 - радни материјал за учеснике и модерацијски материјал 60.000 – 60 лаких оброка и 120 освежења - кафа и вода за учеснике 25.000 – сала за рад
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61