logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

871 Јачање капацитета запослених у вртићима и школама у раду са родитељима деце са сметњама у развоју Компетенцијa: K4
Приоритети: 1
ИнституцијаПредшколска установа "Детињство", Николе Тесле 47/а, Жабаљ
Особа за контактНаташа Лукић, detinjstvozabalj@gmail.com, 021/831-326, 064/228-0186
Ауторидоц. др Ивана Михић, Филозофски факултет у Новом Саду, одсек за психологију; др Татјана Крстић, клинички психолог, Дечија болница у Новом Саду; Дајана Дамјановић, докторант на Одсеку за психологију, Филозофски факултет у Новом Саду; мр Дијана Копуновић, стручни сарадник – психолог, ПУ“Наша радост“, Суботица Наташа Лукић, стручни сарадник – психолог, ПУ“Детињство“, Жабаљ
Реализаторидоц. др Ивана Михић, Филозофски факултет у Новом Саду, одсек за психологију; др Татјана Крстић, клинички психолог, Дечија болница у Новом Саду; Дајана Дамјановић, докторант на Одсеку за психологију, Филозофски факултет у Новом Саду; Наташа Лукић, стручни сарадник – психолог, ПУ“Детињство“, Жабаљ; мр Дијана Копуновић, стручни сарадник – психолог, ПУ“Наша радост“, Суботица; Олгица Стојић, стручни сарадник – психолог, ДУ“Дечија радост“, Ириг; Неда Аврамов Ђилас, стручни сарадник – психолог, ПУ“Бошко Буха“, Инђија; Марија Станојевић, водитељ случаја – психолог, Центар за социјални рад Општине Владимирци; Саманта Оковацки, мастер психолог; Дејана Великић, стручни сарадник у настави, Висока школа за образовање васпитача и тренера у Суботици; Јелена Бранковић, психолог и породични психотерапеут, Авенија путовања д. о. о. огранак: Центар за комуникацију БЈАНКО
Општи циљевиЈачање капацитета васпитног особља за сарадњу са родитељима деце са сметњама у развоју. Јачање професионалних компетенција и сензитивности васпитно-образовног особља у циљу развоја сигурне базе у релацији са родитељем детета са сметњама у развоју.
Специфични циљеви- Упознавање учесника са применом теорије афективне везаности у сагледавању родитељевих капацитета да брине о детету са сметњама у развоју; -Упознавање са могућим исходима адаптације родитеља на дететову дијагнозу као чиниоцима сензитивности родитеља; -Упознавање са разрешеним и неразрешеним стратегијама адаптације на дететову дијагнозу по Пијатином моделу; -Јачање капацитета учесника за разумевање родитеља у циљу развоја сарадње са родитељима деце са сметњама у развоју; - Развијање вештина код учесника које ће им омогућити да пруже подршку родитељу у интеграцији искуства чиме се подижу капацитети родитеља за адекватну бригу о детету са сметњама у развоју и остварује адекватнија сарадња са породицом.
Теме програма1.Ефекти личног искуства на оптимално функционисање у професионалној улози. 2.Чиниоци који доприносе капацитетима родитеља да адекватно брину о детету са сметњама у развоју и успостављају адекватну сарадњу са васпитачем/учитељем. 3.Појам и елементи сензитивности. 4.Значај разумевања родитеља и контекста бриге о детету са сметњама у развоју са аспекта теорије афективне везаности и Пиантиног модела адаптације родитеља на дететову дијагнозу.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 30 учесника је 45 000 дин., а у цену је урачуната надокнада предавачима и радни материјал. У цену није урачунат смештај водитеља, исхрана и освежење учесника и путни трошкови водитеља семинара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61