logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

872 Превенција насиља и злостављања деце путем ИКТ Компетенцијa: K4
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за превенцију девијантног понашања код младих "Таргет", Јанка Чмелика 37а, Нови Сад, Нови Сад
Особа за контактБиљана Кикић Грујић, centar.ns@gmail.com, 021/640-2419, 063/528-601
АуториБиљана Кикић Грујић - криминолог; Сања Неговановић - психолог
РеализаториБиљана Кикић Грујић - криминолог; Сања Неговановић - психолог
Општи циљевиИнформише наставнике, учитеље, психолошко педагошке службе, директоре, васпитаче и све просветне раднике о могућим облицима насиља и злостављања деце путем нових ИКТ, поступање и реаговање.
Специфични циљевиИнформише и упознаје наставнике, учитеље, психолошко педагошке службе, директоре, васпитаче и све просветне раднике о ново облику насиља и злостављања деце – електронско насиље. Упознаје их са свим облицима злоупотребе ИКТ (лажно представљање, злоупотреба фотографија и личних података, сајбербулинг, дечија порнографија, приступ недозвољеним и штетним садржајима, трафицкинг путем интернета, разне групе и удружења, злоупотреба друштвених мрежа, педофилија...). Информише их како да препознају насиље, кораци у поступању и коме да пријаве, рад са жртвом, рад са насилником, рад са породицом.
Теме програмаУлога појединих система у заштити деце од злостављања и занемаривања; Улога појединих система заштите, препознавање, реаговање -општи и појединачни протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања; Улога појединих система заштите, препознавање и реаговање; Злоупотреба, злостављање и занемаривање деце; Појам и врсте насиља у виртуелном свету; Облици злоупотребе интернета; Начин препознавања и реаговања; Превентивни рад
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу је 90 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61