logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

874 Обука наставника за примену „Зеленог пакета” Компетенцијa: K1
Приоритети: 5
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Београд
Особа за контактМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-5385, 064/644-5378
АуториЗорица Кораћ, експерт за животну средину Јелена Најдановић Томић, руководилац Центра за стандарде, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд Зора Дешић, самостални саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд Весна Картал, саветник - координатор, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд
РеализаториМарина Дрндарски, наставник биологије, педагошки саветник, ОШ „Дринка Павловић”, Београд; Зорица Лазић, наставник биологије, ОШ „Филип Кљајић Фића”, Београд; Албина Холод, наставник биологије, ОШ „Раде Драинац”, Београд; Бојана Молнар, наставник биологије, ОШ „2. октобар”, Зрењанин; Дејан Бошковић, наставник биологије, ОШ „Иво Андрић”, Београд; Зора Дешић, самостални саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд; мр Снежана Вуковић, виши саветник, начелник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд; Јелица Ристић Ћировић, самостални саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд
Општи циљевиОспособљавање наставника за разумевање и примену концепта образовања за одрживи развој у настави.
Специфични циљевиУпознавање полазника са кључним темама из области очувања животне средине и одрживог развоја. Упознавање полазника са могућностима (начинима) коришћења и примене „Зеленог пакета” у настави. Оспособљавање полазника за примену „Зеленог пакета” у интердисциплинарном приступу планирању и реализацији наставе.
Теме програмаУвод у „Зеленог пакета”; Водич за наставнике; Дилема игра и видео материјал; Компоненте ЦД-а; Израда акционог плана за примену„Зеленог пакета”
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу је 42 000 динара. (Одређени број обука ће бити бесплатан односно финансиран кроз пројекат Регионалног центра за животну средину.)
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61