logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

876 Иновације у настави социологије Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Николе Тесле 1А, Шабац
Особа за контактГоран Стојићевић, csugoran@gmail.com, 015/391-077, 064/877 -1791
АуториЉиљана Жижић, дипл. социолог и сертификовани тренер, Друштво чланова Матице српске, Бачка Паланка; проф. др Зорица Кубурић, доктор социолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, Катедра за социологију
РеализаториЉиљана Жижић, дипл. социолог и сертификовани тренер, Друштво чланова Матице српске, Бачка Паланка; проф. др Зорица Кубурић, доктор социолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, Катедра за социологију; мр Дачић Снежана, магистар дидактичко-методичких наука, Гимназија у Параћину; Ана Зотова, професор филозофије, Центар за емпиријска истраживања религије, Нови Сад
Општи циљевиУнапређивање наставе социологије и професионално оспособљавање наставника из области друштвених наука и социологије.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за примену и коришћење иновативних метода и техника рада у настави социологије. Унапређивање методичко-дидактичке компетенције наставника за реализацију наставних и ваннаставних садржаја из социологије. Подизање нивоа квалитета наставе социологије кроз развијање креативних и иновативних приступа у настави. Упознавање наставника са најновијим методама у настави социологије (са посебним освртом на креативну драму и драму у образовању) и примерима добре праксе. Подстицање мотивације наставника социологије за усавршавањем наставног процеса и међупредметно повезивање.
Теме програмаСавремени трендови у настави социологије; Наставно планирање – од глобалног до оперативног наставног плана; Приступи, технике и методе у настави социологије; Практична примена иновација у настави социологије; Планирање и припремање наставника за извођење часа; Организација часа из социологије; Приступи, технике и методе у настави социологије; Примери добре праксе у настави социологије и ваннаставним активностима
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 40 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61