logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

878 Комуникација за животну средину Компетенцијa: K4
Приоритети: 5
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, Ужице
Особа за контактВладо Максимовић, vladomaksimovic@gmail.com, 031/512-580, 062/808-6751
Ауторимр Зорица Милосављевић, професорка билогије, ОШ ,,Димитрије Туцовић”, Чајетина; Душица Ристовић, професорка билогије и екологије, Ужичка гимназија и Економска школа, Ужице
Реализаторимр Зорица Милосављевић, професорка билогије, ОШ ,,Димитрије Туцовић”, Чајетина; Душица Ристовић, професорка билогије и екологије, Ужичка гимназија и Економска школа, Ужице
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника и директора у области заштите животне средине и одрживог развоја стицањем нових знања и вештина комуникације у овој области.
Специфични циљевиОбучавање наставника и директора за увођење иновативних наставних метода за квалитетније образовање у области заштите животне средине; стицање знања и вештина наставника и директора за успостављање сарадње са свим заинтересованим субјектима у локалној заједници.
Теме програмаЖивотна средина и одрживи развој; Примена теме о одрживом развоју и животној средини у редовној настави и ваннаставним активностима; Повезивање садржаја о одрживом развоју; Комуникација у области заштите животне средине; Развијање вештина комуникације; Начини за подизање нивоа еколошке свести у школи и локалној заједници
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 30 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61