logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

879 Социјално неприхваћено дете - подршка детету у процесу интеграције у вршњачку групу Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаФилозофски факултет, Др Зорана Ђинђића 2, Нови Сад
Особа за контактВладимир Михић, mihic@ff.uns.ac.rs, 021/458-948, 062 8067 669
Ауторидоц. др Владимир Михић, доцент Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за психологију; Јелена Црномарковић, стручни сарадник-педагог, Основна школа „Душан Радовић”, Нови Сад; Тијана Карић, докторанд, Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за психологију
Реализаторидоц. др Владимир Михић, Универзитет у Новом Саду,Филозофски факултет, Одсек за психологију; Јелена Црномарковић, стручни сарадник-педагог, ОШ „Душан Радовић”, Нови Сад; Тијана Карић, докторанд, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за психологију; Маја Корда, стручни сарадник-психолог, дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју, ШОСО„Милан Петровић“ са домом ученика; Катарина Мајкић, стручни сарадник-педагог, ПУ „Радосно детињство”, Нови Сад; Стефан Нинковић, асистент, Универзитет у Новом Саду,Филозофски факултет, Одсек за педагогију; Биљана Лунгулов, асистент, Универзитет у Новом Саду,Филозофски факултет, Одсек за педагогију
Општи циљевиУпознавање са проблемима (не)прихваћености деце са сметњама у развоју и деце из маргинализованих група од стране вршњака; обука учесника о неким методама рада на групној кохезији и интеграцији свих чланова групе.
Специфични циљевиОбучавање учесника семинара о узроцима неприхваћености деце са сметњама у развоју и деце из маргинализованих група; упознавање учесника са могућим индикаторима дискриминације и одбацивања ове деце; обучавање учесника како препознати социјално неприхваћену децу.
Теме програмаСоцијална дискриминација и психологија толеранције; Индикатори социјалне неприхваћенсоти деце; Социометрија - примена у раду са разредом; Индикатори у васпитној групи у прешколском образовању; Идентификација социјално неприхваћене деце у практичним примерима; Рад на јачању групне кохезије и интеграције у групу; Потенцијални начини укључивања социјално неприхваћене деце у вршњачку групу
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 30 учесника 65 000 динара (или 2 500 по учеснику ако је група мања од 30), плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61