logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

880 Развијање активизма и волонтеризма код ученика Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаОбразовање плус, Маричка 15/9, Београд
Особа за контактБиљана Суботић, biljana.sub@gmail.com, 011/256-2997, 065/328-4590
АуториВесна Белчевић, координатор за односе са јавношћу, Удружење „Златиборски круг”; Весна Радонић, педагог, ОШ „Краљ Петар Први”, Београд
РеализаториВесна Радонић, педагог, ОШ „Краљ Петар Први”, Београд; Весна Белчевић, координатор за односе са јавношћу, Удружење „Златиборски круг”; Радмила Симијоновић, психолог, Друга економска школа, Београд; Марија Станојевић,реализатор обука / координаторка програма, организација „Центар за мир и толеранцију“; Биљана Суботић, професор разредне наставе, ОШ „Ђура Јакшић”, Београд; Јелена Пантић, професор разредне наставе, ОШ „Иво Андрић”, Београд; Јелена Полимац, дипломирани учитељ, мастер, ОШ „Краљ Петар Први”, Београд; Драгана Милић, васпитач, ПУ „Савски венац”, Београд
Општи циљевиПодизање нивоа компетенција наставника и стручних сарадника за подршку развоју личности детета и управљање одељењем кроз стварање позитивне социјалне климе у школи и подршку различитих видова активизма и волонтеризма код ученика.
Специфични циљевиУнапређивање компетенција наставника за интердисциплинарни приступ у планирању наставе кроз повезивање са садржајима изборног предмета Грађанско васпитање. Унапређивање наставничких компетенција за развијање неопходних психо-социјалних вештина код деце за активно учешће у образовном процесу. Развијање одговорности и вештина управљања код ученика. Подстицање наставника на иницирање и неговање активизма и волонтеризма код ученика у циљу успешније социјалне инклузије.
Теме програмаСадржаји предмета грађанско васпитање као модела за остваривање интердисциплинарног приступа у планирању наставе и активног учешћа ученика у образовном процесу; Методологија изборног предмета Грађанско васпитање као модела за примену различитих типова интерактивног учења; Развијање одговорности код деце/ученика; Развијање активизма и волонтеризма код ученика у циљу активног учешћа у образовном процесу
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 30 учесника је 60 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61