logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

881 Увођење Еврокодова у грађевинарству - Пројектовање бетонских конструкција према Еврокоду 2 Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица, Козарачка 2А, Суботица
Особа за контактДанијел Кукарас, danijel.kukaras@gmail.com, 024/554-300, 064/113-1231
Ауторипроф. др Данијел Кукарас, ванредни професор, Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду, Катедра за материјале и конструкције, продекан; проф. др Мирослав Бешевић, редовни професор, Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду, Катедра за конструкције и материјале, декан; Светлана Бељански, стручна сарадница-педагог, Политехничка школа, Суботица; доц. др Даница Голеш, Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду, Катедра за материјале и конструкције
РеализаториСветлана Бељански, стручна сарадница-педагог, Политехничка школа, Суботица; проф. др Данијел Кукарас, ванредни професор, Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду, Катедра за конструкције и материјале, продекан; доц. др Даница Голеш, Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду, Катедра за материјале и конструкције
Општи циљевиУпознавање наставника са новим прописима у пројектовању према европским нормама са детаљним прегледом и анализом Еврокода 2 - Прорачун бетонских конструкција.
Специфични циљевиПроширивање знања наставника са новим достигнућима у грађевинарству која су саставни део правила за прорачун и конструисање елеманата бетонских конструкција према Еврокоду 2. Осавремењивање наставе, и стручно и научно оспособљавање наставника са циљем да спремно дочекају промене у грађевинарству, које ће у кратком року морати да буду имплементиране у наставу на стручним предметима. Повећање компетенције наставника у области трансфера знања кроз детаљније упознавање нових прописа.
Теме програмаИнтегрисана настава;Опште о еврокодовима; Еврокод 0 - Основе прорачуна; Еврокод 1 - дејства на конструкције; Еврокод 2 - дејства на конструкције; Иновативност и кретивност у настави
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена125 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61