logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

882 Ангажовани наставник-савремена дидактичка решења стицања компетенција у стручном образовању Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар за образовно лидерство, Радничка 39/33, Београд
Особа за контактРадован Живковић, radovan.zivkovic@yahoo.com, 011/357-1136, 064/813-4589
Ауторидр Владимир Младеновић, дипломирани електроинжењер, доцент, Факултет техничких наука, Чачак; Радован Живковић, дипломирани електроинжењер, мастер образовне политике, председник Центра за образовно лидерство, Београд; Милорад Гавриловић, професор математике, директор Правно-пословне школе из Ниша; Снежана Стаматовић, дипломирани педагог, Техничка школа Пожега
РеализаториРадован Живковић, мастер образовне политике, председник Центра за образовно лидерство, Београд; Милорад Гавриловић, професор математике, директор Правно-пословне школе из Ниша; Јасминка Чекић Марковић, директор Центра за образовне политике, Београд; Снежана Стаматовић, дипломирани педагог, Техничка школа Пожега
Општи циљевиУнапређење квалитета стручног образовања применом савремених дидактичких решења у стицању стручних компетенција кроз теорију, вежбе и практичну наставу.
Специфични циљевиУнапређивање знања наставника о природи, стиловима и стратегијама ефикасног учења у стручном образовању на примеру подручја рада електротехника. Оспособљавање наставника за планирање и реализацију наставних активности, уз примену савремених дидактичких решења, која обезбеђују трајност и применљивост усвојених знања и вештина. Оспособљавање наставника за праћење и вредновање постигнућа ученика, у складу са њиховим индивидуалним способностима и стиловима учења.
Теме програмаПрофил наставника и кључни принципи савремене наставе електротехнике; Уклапање стила учења и стила наставе; Колбов модел искуственог учења; Ученичке склоности и таленти; Инвентар склоности MBTI (Myers-Briggs Type Indicator-MBTI); Израда упитника и анализа; Савремена дидактичко-методичка решења у стручном образовању, са фокусом на примену у области електротехнике
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена61 000 динара за групу.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61