logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

883 Унапређење саобраћајног образовања и васпитања - „10 лекција које живот значе” Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за унапређење друштва, Сарајевска 45, Београд
Особа за контактДушица Јелеч, office@cudrustvo.com, 063/340-849, 063/340-849
Ауторидр Крсто Липовац, редовни професор, Криминалистичко - полицијска академија у Земуну и ванредни професор на Саобраћајном факултету; др Дејан Јованов, професор струковних студија, Висока инжењерска школа струковних студија „Техникум Таурунум”, Земун; Миле Вукашиновић, правник, координатор за контролу квалитета увиђаја, Полицијска управа за Град Београд
Реализаторидр Дејан Јованов, проф.струковних студија, Висока инжењерска школа струковних студија „Техникум Таурунум”, Земун; Миле Вукашиновић, правник, координатор за контролу квалитета увиђаја, Полицијска управа за Град Београд; Душица Јелеч, дипломирани социјални радник, Центар за унапређење друштва Београд
Општи циљевиСтручно усавршавање наставника и васпитача у циљу превенција саобраћајних незгода са децом, односно смањења броја и последица саобраћајних незгода са учешћем деце.
Специфични циљевиСтицање нових знања и вештина подучавања у области унапређивања саобраћајног образовања и васпитања; оспособљавање наставника за правилну примену специјализованих књига-приручника („10 лекција које живот значе”); подстицање мотивације наставника и васпитача да се баве наведеном тематиком; подстицање формирања правилних ставова према безбедности деце у саобраћају.
Теме програмаПриказ проблема угрожености деце у саобраћају; Системски приступ управљању безбедности деце у саобраћају; Најчешће опасне ситуације у којима деца страдају у саобраћају, са могућим правцима деловања; Представљање „10 лекција које живот значе” и „пешачке дозволе”; Психолошке карактеристике деце; Примена „10 лекција које живот значе” у настави са приказом конкретних активности у учионици и на полигону (реалним ситуацијама у саобраћају); Најбоље праксе саобраћајног образовања и васпитања (сагледавање знања, ставова и понашања деце у саобраћају)
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањедва дана (10 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 10-20 је 8 900 динара по учеснику; за групу од од 21-30 цена је 6 800 динара по учеснику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61