logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

884 Игре у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић 6, Крагујевац
Особа за контактЗорица Николић, czsu.kg@gmail.com, 034/201-303, 062/854-2295
АуториВера Јовић, професор разредне наставе, ОШ „Мирко Јовановић”, Крагујевац; Виjолета Мартаћ, професор разредне наставе, ОШ „21.октобар”, Крагујевац
РеализаториВера Јовић, професор разредне наставе, ОШ „Мирко Јовановић”, Крагујевац; Виjолета Мартаћ, професор разредне наставе, ОШ „21. октобар”, Крагујевац
Општи циљевиПовећање ефиксности наставе унапређивањем компетенција наставника за поучавање и учење применом различитих игара у настави.
Специфични циљевиУпознавање наставника са различитим врстама игара. Оспособљавање наставника за израду игара. Обучавање наставника за примену игара у различитим етапама часа. Упознавање наставника са мултимедијалним играма које се могу применити у настави.
Теме програмаЗначај и врсте игара у настави; Израда образовних игара; Примена игара у различитим наставним садржајима; Мултимедијалне игре
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена20 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61