logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

885 Слободна зона у основним и средњим школама - филм као помоћно средство у настави Грађанског васпитања Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДобро удружење, Молерова 48, Београд
Особа за контактОливера Ранђић, randjicolivera@gmail.com, 011/328-4534, 060/405-0485
АуториПрограм „Слободна зона Јуниор“ у оквиру кога се реализује пројекат „Слободна зона у основним и средњим школама“ развијан је у претходних 8 година у оквиру Фонд-а Б92, а у сарадњи са Активом професора ГВ Београд. У осмишљавању програма, поред тима пројекта „Слободна зона“ који се током претходних година мењао, учествовали су и: Драган Попадић, редовни професор, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за психологију; Мелита Ранђеловић, педагог и професор изборног предмета Грађанско васпитање, Друга економска гимназија, Београд; Весна Штрбић, професор наставних предмета Социологија и Грађанско васпитање, ЕТШ „Никола Тесла”, Београд; Александар Вајзнер, мастер комуниколог и међународни тренер омладинских програма ЕУ; Загорка Аксентијевић, професор наставног предмета Филозофија и координаторка програма у Групи 484; Илинка Милетић, педагог и наставник изборног предмета Грађанско васпитање, ОШ „Ђорђе Крстић”, Београд.
РеализаториМелита Ранђеловић, педагог и професор изборног предмета Грађанско васпитање, Друга економска гимназија, Београд; Весна Штрбић, професор наставних предмета Социологија и Грађанско васпитање, ЕТШ „Никола Тесла”, Београд; Александар Вајзнер, мастер комуниколог и међународни тренер омладинских програма ЕУ; Загорка Аксентијевић, професор наставног предмета Филозофија и координаторка програма у Групи 484; Илинка Милетић, педагог и наставник изборног предмета Грађанско васпитање, ОШ „Ђорђе Крстић”, Београд; Драган Попадић, редовни професор, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за психологију
Општи циљевиУнапређење ефикасности учења и квалитета наставе грађанског васпитања кроз професионално оснаживање наставника за креативну употребу ангажованог филма у настави.
Специфични циљевиЈачање професионалних компетенција наставника за извођење наставе грађанског васпитања. Мотивација наставника за тражење додатних материјала којима би обогатили и употпунили наставу. Остваривање корелације садржаја предмета Грађанско васпитање са другим предметима. Промовисање и популаризација људских права и грађанских слобода међу ученицима. Подстицање ученика на критичко размишљање и преиспитивање. Подизање нивоа знања ученика и развијање способности разумевања изазова које пред њих поставља друштво. Подстицање друштвеног ангажмана и креативности ученика. Упознавање наставника и ученика са различитим филмским културама. Развијање способности уочавања естетске и етичке вредности филмског медија.
Теме програмаАнгажовани филм у настави; Симулација часа са употребом филма у настави; Креирање сценарија
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена90 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61