logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

886 Дефектолог стручни сарадник у образовању Компетенцијa: K1
Приоритети: 8
ИнституцијаРесурсни центар Знање, Симе Игуманова 18, Београд
Особа за контактСнежана Нишевић, snezanis69@gmail.com, 011/782-3372, 060/560-9560
Ауторимр Снежана Нишевић, дипломирани дефектолог соматопед, ОШ „Бошко Буха”, Београд; проф. др Снежана Николић, ванредни професор Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; проф. др Данијела Илић Стошовић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Реализаторимр Снежана Нишевић, дипломирани дефектолог соматопед, ОШ „Бошко Буха”, Београд; проф. др Снежана Николић, ванредни професор Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; проф. др Данијела Илић Стошовић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Општи циљевиУнапређивање знања и вештина за пружање професионалне подршке ученицима са сметњама у развоју у инклузивном образовању.
Специфични циљевиУсавршавање знања о моделима и методологији професионалне подршке ученицима са сметњама у развоју у инклузивном образовању. Развијање вештина за тимски рад, саветодавно - инструктивни рад, планирање и израду индивидуалних планова за ученика.
Теме програмаМодели и програми подршке; Методологија пружања професионалне подршке; Компетенције и облици рада дефектолога стручног сарадника; Планирање, операционализација и праћење подршке
Циљна групанаставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена100 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61