logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

887 Методика реализацијe модула у настави техничког и информатичког образовања као могућност развоја креативности ученика Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за развој и примену науке, технологије и информатике, Шафарикова 1, Нови Сад
Особа за контактСлободан Попов, spopov@ptt.rs, 021/444-024, 063/727-4043
АуториПроф. др Слободан Попов
Реализаторипроф. др Слободан Попов, предсеник ЦНТИ; Јасмина Пастоњицки, мастер технике и нформатике, ОШ „Васа Стајић“, Нови Сад; Милош Соро, професор технике, ОШ „Јован Јовановић Змај“ Зрењанин; проф. др Јасна Адамов, проф. ПМФ у Новом Саду
Општи циљевиЦиљ је да се настава предмета Техничко и информатичко образовање унапреди и приближи ученику реализацијом модула на квалитетан начин како је у наставном плану и програму предвиђено – развојем креативности ученика.
Специфични циљевиС обзиром да је програм техничког и информатичког образовања иновиран увођењем модула непоходно је наставнике едуковати за квaлитетну реализацију такве наставе. Увођењем модуларне наставе (модула) омогућени су истовремено висок степен креативности ученика и индивидуализација наставе. Модули представљају програмске и дидактичке целине формиране на основну узрасне категорије и способности ученика. Као такви, они треба да мотивишу ученике да науче основе технике и технологије, и да развију техничко стваралачко и критичко мишљење према свету који их окружује.
Теме програмаKонцепција наставе техничког и информатичког oбразовања; Анализа наставних садржаја - наставне теме модули по разредима од 5. до 8. разреда; Активности ученика и развој кретивнсти; Норматив опреме и наставних средстава за наставу техничког и информатичког образовања
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањејдан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 000 динара по учеснику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61