logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

889 Настава природних и техничких наука и рачунаром контролисана наставна средства Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаМатематичка гимназија, Краљице Наталије 37, Београд
Особа за контактСрђан Огњановић, srdjan@mg.edu.rs, 011/268-1721, 066/292-905
АуториЈовица Милисављевић, наставник физике, Математичка гимназија, Београд; Мијодраг Ђуришић, наставник рачунарске групе предмета, Математичка гимназија, Београд; Ивана Вуковић, наставник хемије, Математичка гимназија, Београд; Душа Вуковић, наставник рачунарске групе предмета, Математичка гимназија, Београд
РеализаториЈовица Милисављевић, наставник физике, Математичка гимназија, Београд; Мијодраг Ђуришић, наставник рачунарске групе предмета, Математичка гимназија, Београд; Ивана Вуковић, наставник хемије, Математичка гимназија, Београд; Душа Вуковић, наставник рачунарске групе предмета, Математичка гимназија, Београд
Општи циљевиУнапређивање и осавремењавање наставе природних и техничких наука увођењем нових информатичких технологија (рачунаром контролисаних мерних уређаја) у школске лабораторије.
Специфични циљевиУпознавање са савременим наставним средствима која су контролисана рачунаром. Уочавање предности примене овакве опреме (експерименти и огледи се изводе значајно брже, резултати мерења су тачнији, употреба рачунара и одговарајућих софтвера додатно мотивише ученика, акценат је на тумачењу резултата а не на њиховом прикупљању). Наставник се оспособљава да: самостално уочи и побољша сегмент наставе применом рачунаром контролисаних наставних средстава (демострациони огледи, лабораторијске вежбе ...); препозна и измери вредности физичких величине доступним сензорима (напон, јачина струје, температура, притисак, концентрација неких гасова као што је CO2, осветљеност ...); резултате мерења употреби у настави.
Теме програмаРачунаром контролисана наставна средства, оправданост примене у настави; Искуства у примени рачунаром контролисаних наставних средстава, домаћа и инострана; Принцип рада рачунаром контролисаних наставних средстава; Аквизиција података; Сензори и њихова употреба; Огледи у настави природних наука и њихов значај за наставу; Софтвер неопходан за извођење рачунаром контролисаних огледа (C# и Measurement studio, LabVIEW); У којим огледима на часовима физике, хемије или биологије употребити сензоре и рачунаром контролисана наставна средства? Резултати мерења вредности физичких величина, обрада података и тумачење резултата мерења; STEM концепт (Scinece Tehnology Engeenering Mathematics) корелација између наставних предмета и пројектна настава; Мерење напона, примена у физици, биологији и хемији; Мерење температуре у физици, хемији и биологији; Мерење притиска у физици, хемији и биологији; Лабораторијске вежбе и њихов значај за наставу природних наука; Лабораторијске вежбе из физике помоћу рачунара; Лабораторијске вежбе из хемије помоћу рачунара; Лабораторијске вежбе их биологије помоћу рачунара
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена98 500 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61