logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

89 Васпитање и социјализација ученика - методика формирања једнообразног васпитног окружења у установи Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаУдружење Креативни учитељи, Саве Ковачевића 138, Лештане, Београд
Особа за контактМомчило Степановић, stlamomcilo@gmail.com, 011/228-0932, 064/135-7278
АуториМомчило Степановић, дипломирани учитељ мастер, ОШ „Никола Тесла“ Винча; Весна Петровић, професор разредне наставе, специјалиста методике ПД, педагошки саветник, ОШ „Вук Караџић“ Рипањ; Слађана Обрадовић, професор разредне наставе, ОШ „Сава Шумановић“ Земун; Јасмина Петровић, професор разредне наставе, ОШ „Јован Цвијић“ Дебрц; Невена Лукић, професор разредне наставе, ОШ „Никола Тесла“ Винча; Биљана Грујовић, дипломирани педагог, Земунска гимназија, Земун
РеализаториМомчило Степановић, дипломирани учитељ мастер, ОШ „Никола Тесла“ Винча; Весна Петровић, професор разредне наставе, специјалиста методике ПД, педагошки саветник, ОШ „Вук Караџић“ Рипањ; Слађана Обрадовић, професор разредне наставе, ОШ „Сава Шумановић“ Земун; Јасмина Петровић, професор разредне наставе, ОШ „Јован Цвијић“ Дебрц; Невена Лукић, професор разредне наставе, ОШ „Никола Тесла“ Винча
Општи циљевиУнапређивање васпитног рада и рада на социјализацији ученика кроз формирање услова за једнообразно васпитно-социјално окружење у установи и развој вештина комуникације.
Специфични циљевиЕдукација полазника о иновацијама у васпитном раду, методама социјализације ученика, дисциплиновању и неопходности једнообразног васпитног деловања у настави, посебно на нивоу установе. Превенција васпитног „шаренила“, развој вештина комуникације у опхођењу унутар установе, са ученицима и родитељима. Обука полазника за примену методологије којом се ствара једнообразно васпитно-социјално окружење у установи са циљем јединственог васпитно-социјалног деловања на ученике. Едукација о неопходности сарадње унутар установе по питању услова за васпитање деце и професионалне комуникације међу колегама.
Теме програмаМетодика васпитног рада и социјализације ученика - полазтишта програма; Договарањем до успеха - метода професионалне и одговорне комуникације; Професионалном комуникацијом до јединственог и једнообразног васпитног и социјалног окружења у установи; Како створити једнообразно и јединствено васпитно и социјално окружење у установи - превенција васпитног „шаренилаˮ; Комуникацијом до јединственог васпитног и социјалног окружења у установи - припрема материјала за примену у пракси
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 30 полазника је 75 000 динара (без ПДВ).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61