logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

890 Унапређење знања о безбедности саобраћаја наставника средњих стручних школа Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење за безбедност саобраћаја Србије, Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад
Особа за контактДраган Јовановић, office@yubs.rs, 021/485-2494, 064/128-4312
Ауторипроф. др Милан Вујанић, редовни професор Саобраћајног факултета у Београду; проф. др Крсто Липовац, ванредни професор Саобраћајног факултета у Београду; проф. др Драган Јовановић, ванредни професор Факултета техничких наука, Департман за саобраћај; доц. др Борис Антић, доцент на Саобраћајном факултету у Београду; доц. др Далибор Пешић, доцент на Саобраћајном факултету у Београду; асс. Ненад Марковић, асистент на Саобраћајном факултету у Београду
Реализаторипроф. др Милан Вујанић, редовни професор Саобраћајног факултета у Београду; проф. др Крсто Липовац, ванредни професор Саобраћајног факултета у Београду; проф. др Драган Јовановић, ванредни професор Факултета техничких наука, департман за саобраћај; доц. др Борис Антић, доцент на Саобраћајном факултету у Београду; доц. др Далибор Пешић, доцент на Саобраћајном факултету у Београду; асс. Ненад Марковић, асистент на Саобраћајном факултету у Београду
Општи циљевиЦиљ програма је развој свести о значају безбедног учествовања у саобраћају, унапређење знања наставника и развој компетенција за едукацију ученика средњих стручних школа у циљу безбедног учешћа у саобраћају и развоја свести о безбедности саобраћаја.
Специфични циљевиСтицање знања о најважнијим елементима безбедности у саобраћају. Допринос развоју личности, правилних ставова и понашања ученика средњих стручних школа у саобраћају. Овладавање практичним техникама преноса знања из области безбедности саобраћаја.
Теме програмаПроблеми безбедности саобраћаја и последице саобраћајних незгода; Глобални и локални проблеми безбедности младих (средњошколског узраста) у саобраћају; Опасне ситуације у саобраћају у којима страдају млади; Модели едукације из безбедности саобраћаја; Могућности примене знања из безбедности у саобраћају у настави
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена7 000 по учеснику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61