logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

892 Молекуларна биологија - лакшим путем до функционалног знања Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаБиолошки факултет, Студентски трг 16, Београд
Особа за контактГордана Матић, gormatic@ibiss.bg.ac.rs, 011/207-8303, 063/812-1713
Ауторипроф. др Гордана Матић, редовни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду
Реализаторипроф. др Гордана Матић, редовни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Душанка Савић Павићевић, ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Горан Брајушковић, ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду; др Ана Ђорђевић, виши научни сарадник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић” Универзитета у Београду
Општи циљевиСтицање нових и систематизација постојећих знања ради унапређења наставе биологије у области молекуларне биологије. Усвајање модернијег приступа настави како би се стимулисала заинтересованост ученика за биологију и њихова мотивација за учење.
Специфични циљевиУпознавање са савременим открићима молекуларне биологије у пољима која најбрже напредују, као што су: организација гена и генома, регулаторна и друге улоге различитих типова молекула РНК у ћелији, генетичка и епигенетичка регулација експресије гена и молекуларни механизми пријема спољашњих сигнала и одговора ћелије на њих. Подстицање наставника да иновирају одређене наставне садржаје. Оспособљавање наставника да стечено знање представе ученицима на јасан, поједностављен али тачан, и интригантан начин. Инструирање наставника како да у својим школама, кроз осмишљавање и организацију лако доступних, практичних вежби, демонстрирају савремене концепте молекуларне биологије, како би ученици лакше савладавали градиво.
Теме програмаФизичка и функционална организација гена и генома; Регулаторна и друге улоге РНК у ћелији; Принципи генетичке и епигенетичке регулације експресије гена; Молекуларни механизми пријема и преноса спољашњих сигнала кроз ћелију
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000 динара по учеснику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61