logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

893 Реедукација психомоторике - третман дискогнитивних и емоционалних сметњи код деце предшколског и основношколског узраста Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаЦентар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих Тврђава, Борчанска 5, Земун, Београд
Особа за контактАлександра Паројчић, parojcicsaska@yahoo.com, 011/332-0253, 064/194-9224
Аутори 
Реализаторипроф. др Светомир Бојанин, редовни професор у пензији; Татјана Говедарица, олигофренопедагог, специјалиста дефектологије и реедукације; Виола Повше Ивкић, логопед, специјалиста дефектологије и реедукације; мр сци Александра Паројчић, спец. неуропсихолог, координатор програма
Општи циљевиОбука примени, и техника реедукативног метода. Проширивање знања у области неуронаука о развојним когнтивним сметњама, што ће допринети препознавању и прилагођавању рада особеностима деце са сметњама у сазревању.
Специфични циљевиОвладавање базичним принципима неуропсихолошке дијагностике потребним за идентификацију сметњи и примену рехабилитационог третмана (процена латерализованости, идентификовање дислексије, различитих облика дискалкулије и дисграфије, диспраксије (неспретности), поремећаја психомоторике – тикови, поремећај пажње, хиперактивност). Овладавање основним техникама и методама реедукације психомоторике, као методе неуропсихолошке рехабилитације сметњи у развоју и учењу, чиме се доприноси развоју деце и ученика и подизању нивоа постигнућа, односно унапређивању образовно-васпитног рада са децом са сметњама.
Теме програмаРеедукација психомоторике - историјски контекст и место терапије покретом у савремној школи; Неуропсихолошке основе сазнајних процеса и концепт дисхармоничног развоја; Организација и ток извођења реедукације психомоторике; Вежбе реедукације психомоторике (1. циклус); Дисхармонични развој и како га препознајемо у контексту школе; Неуропсихолошки концепт практогностичких функција – клиничке слике развојне дисгнозија и диспраксије и реедукација психомоторике ; Вежбе реедукације психомотике (2.циклус); Помоћ у планирању ИОП - а
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика , стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена125 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61