logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

894 Форум театар у учионици Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за позоришна истраживања Нови Сад, Милета Јакшића 2а, Нови Сад
Особа за контактВесна Ждрња, vesnaz@neobee.net, 063/870-9850
Ауторипроф. Весна Ждрња, редовни професор на Академији уметности Универзитета у Новом Саду; мр Христина Моуратидоу, глумица, драмски/театарски педагог, магистар примењеног позоришта; Армин Хаџимусић, глумац, драмски/театарски педагог
Реализаторипроф. Весна Ждрња, редовни професор на Академији уметности Универзитета у Новом Саду; мр. Христина Моуратидоу, глумица, драмски/театарски педагог, магистар примењеног позоришта; Армин Хаџимусић, глумац, драмски/театарски педагог
Општи циљевиПодстицање развоја Форум театра у учионици као иновативног и партиципаторног облика театра. Скретање пажње окружења на питања насиља, која су од важности за децу. Подржавање иницијативе наставника у школама и унапређивање њиховог рада кроз оруђа која нуди Форум театар.
Специфични циљевиПонудити наставницима оруђе са којим могу оспособити своје ученике: да имају шансу да се креативно искажу, јер су могућности театарског рада у школама редак случај; да активније учествују у наставном процесу на динамичан и демократски начин; да имају искуство социјалне интервенције у њиховом припремном периоду пре уласка у свет одраслих; да се упознају са везама разних социјалних група и њиховим циљевима (на пример: незапосленост води ка подржавању националних политичара; страх од етничке интеграције је производ сегрегације образовног система и притиска родитеља...).
Теме програмаДрамске игре; Драмске вежбе; Увод у театар слика; Припрема форум сцена; Увежбавање сцена
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањетри дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 20 учесника је 60 000 (3 000 динара по учеснику).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61