logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

895 Савремена социологија у пракси образовања Компетенцијa: K1
Приоритети: 5
ИнституцијаГимназија „Светозар Марковић”, Његошева 22, Нови Сад
Особа за контактТатјана Вукадиновић, tatjana_vukadinovic@yahoo.com, 021/472-1932, 063/166-1302
Ауторидр Драгана Малешевић; Јован Вукчевић
РеализаториТатјана Вукадиновић; Катарина Глувић; Драгана Бајатовић; Милан Станић; Александра Бер Божић; Татјана Момчиловић; Љиљана Јарић
Општи циљевиРасветљавање социолошких тема са теоријског аспекта и практична разрада тема, односно израда акционих планова унапређивања праксе у образовно-васпитним установама.
Специфични циљевиУпознати учеснике обуке са основама социологије као науке. Упознати учеснике обуке са повезаношћу социологије са другим друштвеним наукама. Разматрати друштвену свест у различитим социолошким групама (држава, место становања, образовно-васпитна установа, одељење и појединац). Са теоријског аспекта учесници обуке у групама упознају савремане погледе на следеће социолошке теме: Социологија и еколошка етика; Мултикултуралност; Социјална интеракција; Сарадња образовно-васпитне установе и локалне заједнице; Умрежавање школа на националном и међународном нивоу; Израда акционих планова унапређивања на основу изабране социолошке теме.
Теме програмаСоциологија - дефиниција, основни термини, кратак историјски развој, савремена социологија; Друштвена свест; Повезаност социологије и других друштвених наука у образовно-васпином процесу; Примена социолошке теме у образовно-васпитној пракси кроз акционо истраживање
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 60 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61